logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SKUPINE HSE JE NEMOTENA – PRIZADETIM OBMOČJEM BOMO POMAGALI PO NAJBOLJŠIH MOČEH

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SKUPINE HSE JE NEMOTENA – PRIZADETIM OBMOČJEM BOMO POMAGALI PO NAJBOLJŠIH MOČEH

(Ljubljana, 7. avgusta 2023) – Od četrtka, 3. avgusta, do nedelje, 6. avgusta 2023, je v skupini HSE ob izrazitih in obilnih padavinah ter močno povečanih dotokih proizvodnja električne energije potekala varno in zanesljivo. Na hidroelektrarnah, ki jih upravljajo družbe skupine HSE, smo glede na slabe vremenske napovedi že v sredo, 2. avgusta 2023,  predhodno pričeli s praznjenjem akumulacij na naših hidroelektrarnah, v skupini HSE pa so vse dni od začetka izrednih vremenskih razmer angažirane vse strokovne, intervencijske in dežurne ekipe, ki zagotavljajo varno odvajanje vode in s tem protipoplavno varnost, hkrati pa tudi normalne pogoje za nemoteno proizvodnjo električne energije. Obratovalno osebje smo namestili tudi v objekte, ki so sicer v normalnih razmerah daljinsko vodeni. Redno smo izvajali tudi čiščenje močno povečanih količin plavja, ki je mašilo vtočne rešetke na agregatih. Tekom celotnega petka in v noči na soboto smo pripravljeni pričakali krepitev padavin ter dodaten porast pretokov na vseh porečjih. Hidroelektrarne na Dravi in Soči so obratovale po voznem redu in glede na možnosti proizvodnje pri nastalih razmerah.

Na reki Dravi in Soči zaenkrat ni evidentirane škode na strojnicah posameznih velikih hidroelektrarn. Proizvodnja električne energije je v petek, 4. avgusta 2023, na hidroelektrarnah skupine HSE znašala 11,3 GWh, črpalna hidroelektrarna Avče pa zaradi plavja reke Soče preventivno ni obratovala.

Stabilno je tudi stanje na celotnem območju Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje. Zaradi obilnih padavin je v petek zjutraj prišlo do vdora meteorne vode in zemljine na območje TEŠ in tudi vdora meteorne vode na območje transporta premoga iz jame PV. Zaposleni so nemudoma pričeli izvajati potrebne ukrepe za preprečevanje strojeloma in prečrpavanje vode. Proizvodnja električne energije v TEŠ je v petek, 4. avgusta 2023, znašala 10,4 GWh. Zaradi izrazitega povečanja pretoka Save in posledično poškodovanih komunikacijskih vodov pa sta nerazpoložljiva za obratovanje plinska bloka v Trbovljah na lokaciji HSE-EDT.

V skupini HSE si bomo še naprej prizadevali za nemoteno proizvodnjo električne energije ter v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja za varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Z državljankami in državljani, ki so jih prizadele poplave – med njimi so tudi sodelavci skupine HSE, iskreno sočustvujemo. Zavedamo se, da je nastala škoda nepopisljiva, pa vendar bomo prizadetim območjem v prihodnjih tednih, po potrebi tudi mesecih, pomagali po najboljših močeh.

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Skip to content