logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
PROIZVODNJA / Blok 5

OSNOVNI PODATKI PROIZVODNE ENOTE BLOK 5

Enote Vrednosti
BLOK 5
Moč (generator) MW 345
Moč na pragu MW 305
Lastna raba MW 40
Spec. Poraba – garantirana vrednost (polna moč) kJ/kWh 11.500
Sveža para – pretok t/h 1.050
Sveža para – tlak/temperatura bar/°C 183/540
Ponovno pregreta para – tlak/temeratura bar/°C 41,5/545
Temperatura napajalne vode °C 257
Področje moči obratovanja  bloka – min/max % 42/100
Sprememba obtežbe MW/min 4
KOTEL SULZER, vertikalne izvedbe
Pretok sveže pare kg/s 292
Tlak sveže pare bar 183
Temperatura sveže pare °C 540
Tlak ponovno pregrete pare bar 41,5
Temperatura ponovno pregrete pare °C 545
Temperatura napajalne vode v kotel °C 285
Kurjava (Lignit – Premogovnik Velenje) prašna, tangencialna, NOx optimirani gorilniki
Vžigna kurjava kurilno olje
Mlini za premog – ventilatorski mlini 6
Temperatura dimnih plinov na izstopu iz kotla °C 160
Čiščenje dimnih plinov SNCR katalizator, elektrofilter, mokro pranje DeSOx
Odvod dimnih plinov dogreti v dimnik (v=230m)
EMISIJE: Mejne vrednosti
SOx mg/Nm3 < 200
NOx mg/Nm3 < 200
CO mg/Nm3 < 250
Prah mg/Nm3 < 10
TURBINA KWU – kondenzacijska odjemna
Nazivna moč MW 345
Nazivni vrtljaji min−1 3.000
Nazivni tlak bar 177,5
Število regenerativnih grelnikov 7+1
Hladilni sistem hladilni stolp z naravnim vlekom
Priprava hladilne vode dekarbonatizacija, lamelni reaktor
GENERATOR SIEMENS
Nazivna moč MVA 377
Frekvenca Hz 50
Nazivni cos (φ) cos φ 0,85
Nazivna napetost kV 21
Blok transformator KOLEKTOR ETRA 21/228 Kv  377 MVA
Soproizvodnja toplote Toplotna postaja 2
Inštalirana moč MW 145
Skip to content