logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
PROIZVODNJA / Blok 6

OSNOVNI PODATKI PROIZVODNE ENOTE BLOK 6

Enote Vrednosti
BLOK 6
Moč (generator) MW 600
Moč na pragu MW 542,3
Lastna raba MW 57,7
Spec. Poraba – garantirana vrednost(polna moč) kJ/kWh 8.441
Sveža para – pretok t/h 1.515
Sveža para – tlak/temperatura bar/°C 275/600
Ponovno pregreta para – tlak/temeratura bar/°C 56/610
Temperatura napajalne vode °C 290
Področje moči obratovanja  bloka – min/max % 42/100
Sprememba obtežbe MW/min 10
KOTEL Benson, stolpne izvedbe
Pretok sveže pare kg/s 420,7
Tlak sveže pare bar 275
Temperatura sveže pare °C 600
Tlak ponovno pregrete pare bar 56
Temperatura ponovno pregrete pare °C 610
Temperatura napajalne vode v kotel °C 290
Kurjava (Lignit – Premogovnik Velenje) prašna, tangencialna, NOx optimirani gorilniki
Vžigna kurjava kurilno olje
Mlini za premog – ventilatorski mlini 8
Temperatura dimnih plinov na izstopu iz kotla °C 145
Čiščenje dimnih plinov SCR-DeNOX, elektrofilter, mokro pranje DeSOx
Odvod dimnih plinov nedogreti v sistem hladilni stolp
EMISIJE: Mejne vrednosti
SOx mg/Nm3 < 100
NOx mg/Nm3 < 150
CO mg/Nm3 < 250
Prah mg/Nm3 < 20
TURBINA ALSTOM – tridelna, z enojnim ponovnim pregrevanjem
Nazivna moč MW 600
Nazivni vrtljaji min−1 3.000
Nazivni tlak bar 275
Število regenerativnih grelnikov 9+1
Hladilni sistem hladilni stolp z naravnim vlekom
Priprava hladilne vode dekarbonatizacija, lamelni reaktor
GENERATOR ALSTOM – 50WT 23E-138
Nazivna moč MVA 727
Frekvenca Hz 50
Nazivni cos (φ) cos φ 0,85
Nazivna napetost kV 21
Blok transformator 21/400±8×1,25 % Kv 710 MVA
Soproizvodnja toplote Toplotna postaja 3

 

Stranski produkti pepel, sadra, žlindra
prodaja sadre in pepela (do 50 % količine)
Skip to content