logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ REKORDNA MESEČNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V SKUPINI HSE

REKORDNA MESEČNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V SKUPINI HSE

(Ljubljana, 2. novembra 2020) – Hidroelektrarne skupine HSE, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, in Termoelektrarna Šoštanj, ki za proizvodnjo električne in toplotne energije uporablja premog iz Premogovnika Velenje, so oktobra 2020 z 995 GWh proizvedene električne energije dosegle mesečni rekord. To je namreč največja mesečna proizvodnja v zgodovini obstoja skupine HSE, največjega slovenskega proizvajalca in trgovca z električno energijo v Slovenji.

Proizvodnja električne energije v mesecu oktobru predstavlja skoraj 50 odstotkov večjo realizacijo glede na plan in 13 odstotkov letne realizacije v skupini HSE. Rekordni proizvodnji so botrovale ugodne hidrološke razmere, visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura ter ugodne tržne razmere.

Kljub zaostrenim razmeram zaradi epidemije koronavirusa je bil tako mesec oktober za skupino HSE zelo aktiven in zelo uspešen. Ne samo da so tega meseca elektrarne v skupini HSE zabeležile tudi največjo dnevno količino proizvedene električne energije v zgodovini obstoja HSE (36,7 GWh); podpisana je bila tudi koncesijska pogodba za izkoriščanje vodnega potenciala na srednji Savi. Poleg tega je bila oddana vloga za sofinanciranje projekta postavitve Sončne elektrarne Prapretno, 29. oktobra 2020 pa so štiri slovenska podjetja (Plinovodi, ELES, Holding Slovenske elektrarne in Hidroelektrarne na spodnji Savi), ki so združila svoje znanje, izkušnje in pogled na prihajajoči energetski prehod, na evropski Sklad za inovacije oddala skupno prijavo projekta SLOP2G.

»Našteti projekti predstavljajo konkretne korake v energetsko tranzicijo s poudarkom na brezogljični družbi. Skupina HSE, ki je že danes največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, tako ostaja usmerjena v trajnostni razvoj in z njim povezano okoljsko sprejemljivost,« dodaja mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE.

Skip to content