logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ S 1. januarjem 2024 še dodatno znižanje cene toplotne energije

S 1. januarjem 2024 še dodatno znižanje cene toplotne energije

Cena toplotne energije, ki jo TEŠ proizvaja za Šaleško dolino, je regulirana s strani Agencije za energijo na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Prodajna cena toplotne energije se določi na podlagi upravičenih stroškov proizvodnje toplotne energije in je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela. Cena toplotne energije se je v letu 2023 gibala od 45,99 EUR/MWh v januarju, 50,29 EUR/MWh (februar-april) do 51,27 EUR/MWh, kolikor je znašala od maja do decembra 2023.

TEŠ mora vsako spremembo cene toplotne energije priglasiti pri Agenciji za energijo. Tako je TEŠ konec meseca decembra 2023 na Agencijo za energijo oddal vlogo za znižanje cene na 48,38 EUR/MWh z veljavnostjo od 1.1.2024 dalje, kar je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju  določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023.

Zaradi dodatnega nakupa emisijskih kuponov po ugodnejši ceni, je TEŠ podal vlogo na Agencijo za energijo za dodatno znižanje cene toplotne energije, ki velja od 1.2.2024 dalje, znaša pa 48,13 EUR/MWh.

Poudarjamo, da TEŠ fiksnega dela prodajne cene toplotne energije ni spreminjal.

Služba za odnose z javnostmi

Skip to content