/ Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti

Zagotavljanje zadovoljstva odjemalcev, zdravega okolja, informacijske varnosti, varnega in zdravega dela ter požarne varnosti je temeljni pogoj in skupen smoter vodstva ter vseh zaposlenih. Vloge, odgovornosti in pooblastila so definirane in zaposleni so z njimi seznanjeni. TEŠ si prizadeva v okviru možnosti zagotavljati takšne pogoje dela, ki zagotavljajo zaposlenim in obiskovalcem varno in zdravo delovno okolje.

Uspešno izvajanje politike zahteva sodelovanje vseh zaposlenih in sprejemanje individualne obveznosti. V prilogi spodaj si lahko preberete dokument Sistem vodenja kakovosti za področje proizvodnje in prodaje električne ter toplotne energije.

PK 101-1 Politika 10.09.2020