logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ TEŠ je del cene daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini znižala

TEŠ je del cene daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini znižala

Šoštanj, 26. julij 2021 –  V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) smo na Agencijo za energijo RS v juniju naslovili zahtevo po povišanju cene toplote za daljinsko ogrevanje za 37 odstotkov. V izogib nadaljnjim netočnim interpretacijam, ki se pojavljajo v javnosti, pojasnjujemo, da se je fiksni del cene daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, na katero ima TEŠ vpliv, pri zadnji spremembi cene ponovno znižal. Dejstvo pa je, da se je povišal variabilni del cene, na katerega TEŠ nima bistvenega vpliva, in sicer zaradi izredne rasti tržnih cen emisijskih kuponov in sočasnega nadaljnjega zmanjševanja števila brezplačnih emisijskih kuponov za toplotno energijo. Variabilni del cene toplotne energije, ki jo TEŠ obračunava Komunalnemu podjetju Velenje, tako predstavlja že 76 odstotkov cene toplotne energije.

Gre za izjemno volatilen vplivni element, kar potrjuje podatek, da se je cena emisijskih kuponov v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021 (obdobje nakupa kuponov za preteklo leto) gibala v razponu od 15,30 EUR/kupon do 42,99 EUR/kupon. V skladu z dogovorom glede strategije nakupov emisijskih kuponov, sklenjenim med TEŠ in Komunalnim podjetjem Velenje, datum zakupa emisijskih kuponov in s tem tudi potrditev cene emisijskih kuponov določi Komunalno podjetje Velenje, TEŠ (ozirom zanj skupina HSE) pa takoj po odločitvi Komunalnega podjetja Velenje na trgu zakupi potrebno količino kuponov za daljinsko ogrevanje. Komunalno podjetje Velenje kot odjemalec toplotne energije podaja TEŠ zavezujoča nakupna naročila po ciljni ceni za nakup emisijskih kuponov za posamezno koledarsko leto. Za oblikovanje ciljne cene, po kateri naj se kupijo navedeni produkti emisijskih kuponov, lahko Komunalno podjetje Velenje uporabi navedbo tržnih cen na spletni strani borze ICE: to določilo je bilo v letu 2020 v dogovor dodano na zahtevo Komunalnega podjetja Velenje.

Prodajna cena toplotne energije se skladno z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje Agencije za energijo RS določi na podlagi zadnjega izvedenega nakupa emisijskih kuponov. Ta je bil izveden 31. 3. 2021, in sicer po ceni 42,43 EUR/kupon. V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) smo na podlagi tega podatka na Agencijo za energijo RS junija letos naslovili vlogo za spremembo prodajne cene toplotne energije TEŠ za daljinsko ogrevanje (v tem primeru povišanje cene za 37 odstotkov).

Poudariti želimo, da smo tako s strani TEŠ kot HSE odgovorne v Komunalnem podjetju Velenje in Mestni občini Velenje kot večinski lastnici v letu 2020 večkrat opozarjali na izredno rast cen emisijskih kuponov in jih pozivali k pravočasnemu nakupu emisijskih kuponov, saj bi se s tem zagotovila nižja cena toplotne energije vsaj za tekoče leto. Ob tem želimo izpostaviti, da trenutna cena kuponov CO2 znaša približno 51 EUR/kupon ter da tudi zakup za leto 2021 s strani Komunalnega podjetja Velenje še ni izveden, prav tako Komunalno podjetje Velenje do zdaj še ni sporočilo, da želi, skladno z dogovorom, izvesti nakup kuponov.

Odločitev o povišanju cene je neizogibno povezana z zagotavljanjem daljinskega ogrevanja prebivalcem Šaleške doline, saj lahko TEŠ kot izvajalec gospodarske javne službe ogrevanje zagotavlja le, če so stroški proizvodnje pokriti, s čimer lahko zaposlenim v TEŠ zagotovimo izplačilo plač.

Ugoden vpliv na ceno daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini bi imel tudi projekt sosežiga alternativnega energenta, t. i. projekt SRF, s katerim bi se lahko cena ogrevanja ohranjala na ravni iz preteklih let, a so ga, žal, v organih lokalnih skupnosti januarja 2021 zavrnili.

Skip to content