logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ TOPLOTNA ENERGIJA, KI JO ZAGOTAVLJA TEŠ, NI ODPADNI PRODUKT

TOPLOTNA ENERGIJA, KI JO ZAGOTAVLJA TEŠ, NI ODPADNI PRODUKT

Šoštanj, 26. februar 2024 – Cena toplotne energije, ki jo Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) proizvaja za Šaleško dolino, je regulirana s strani Agencije za energijo, kamor mora TEŠ tudi priglasiti vsako spremembo. Zaradi dodatnega nakupa emisijskih kuponov po ugodnejši ceni, je TEŠ podal vlogo na Agencijo za energijo za dodatno znižanje cene toplotne energije, ki velja od 1. 2. 2024 dalje in znaša sedaj 48,13 EUR/MWh in je še vedno najnižja v Sloveniji. Ponovno poudarjamo tudi, da toplotna energija, ki jo zagotavlja TEŠ, ni odpadni produkt. Para, ki jo uporabimo za proizvodnjo toplote za Komunalno podjetje Velenje (KPV), se tako ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije.

Pred upravno stavbo Termoelektrarne Šoštanj je Ljudska iniciativa Velenje danes pripravila novinarsko konferenco, vezano na cene toplotne energije in z namenom predati vodstvu TEŠ zahteve za znižanje cen toplotne energije. Zahteve smo prejeli in ob tem ponovno poudarjamo, da je cena toplotne energije, ki jo TEŠ proizvaja za Šaleško dolino, regulirana s strani Agencije za energijo na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

TEŠ Šaleški dolini dobavlja toplotno energijo po regulirani ceni, kar ji je tudi sistemsko naloženo. Iz naslova dobave toplote ne ustvarja dobička, saj je cena toplotne energije, ki jo TEŠ zaračunava KPV, enaka upravičenim stroškom proizvodnje toplotne energije, ali povedano drugače, TEŠ z zagotavljanem zanesljivega daljinskega ogrevanja pokrije le stroške proizvodnje.

Prodajna cena toplotne energije se določi na podlagi upravičenih stroškov proizvodnje toplotne energije in je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela. Cena toplotne energije se je v letu 2023 gibala od 45,99 EUR/MWh v januarju, 50,29 EUR/MWh (februar-april) do 51,27 EUR/MWh, kolikor je znašala od maja do decembra 2023. Ob tem poudarjamo, da TEŠ fiksnega dela prodajne cene toplotne energije ni spreminjal.

Zaradi dodatnega nakupa emisijskih kuponov po ugodnejši ceni, je TEŠ podal vlogo na Agencijo za energijo za dodatno znižanje cene toplotne energije, ki velja od 1. 2. 2024 dalje, znaša pa 48,13 EUR/MWh in je še vedno najnižja v Sloveniji.

Proizvodnja toplotne energije v TEŠ je varna in zanesljiva: kadar ne obratuje nobeden od premogovnih blokov, jo termoelektrarna zagotovi z zagonom plinskih turbin. V letu 2023 je TEŠ proizvedel in prodal 305,4 GWh toplotne energije, proizvedene iz 85 % premoga, 14 % plina in 1 % biomase. V strukturi prodajne cene toplotne energije predstavljajo stroški energentov približno 44 %, stroški emisijskih kuponov približno 39 % in fiksni stroški 17 %.

Poudarjamo, da toplotna energija, ki jo zagotavlja TEŠ, ni odpadni produkt. Para, ki jo uporabimo za proizvodnjo toplote za Komunalno podjetje Velenje, se tako ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije. TEŠ za proizvedeno toplotno energijo zaračuna strošek goriva v deležu odvzete pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov za daljinsko ogrevanje. Glede na porabljeno količino premoga za to paro se morajo skladno z direktivo obračunati tudi emisijski kuponi za proizvedeno količino CO2. Za vso uporabljeno lesno biomaso nakup emisijskih kuponov ni potreben, kar je upoštevano pri deležu  za odvzeto paro, torej tudi pri ceni toplotne energije.

Služba za odnose z javnostmi TEŠ

Skip to content