logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Trajnostna mobilnost kot investicija v naš planet – Na svetovni dan Zemlje v službo s kolesom, javnim prevozom ali peš

Trajnostna mobilnost kot investicija v naš planet – Na svetovni dan Zemlje v službo s kolesom, javnim prevozom ali peš

22. aprila vsako leto obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki smo se mu letos pridružili tudi v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Geslo letošnjega svetovnega dneva Zemlje je Investirajmo v naš planet in nas nagovarja, da si vsak dan lahko prizadevamo za trajnostno naravnan razvoj, zdravo okolje in bivanje ter podnebno bolj prijazen planet. K temu stremimo tudi v skupini Holding Slovenske elektrarne (HSE), kjer smo zaposlene pozvali, naj vsaj na ta dan vožnjo v službo z avtomobilom, zamenjajo za vožnjo na delovno mesto s kolesom, javnim prevozom ali se morda na pot odpravijo peš, če jim narava in lokacija dela to omogočata.

Eden od pomembnejših izzivov za upočasnitev podnebnih sprememb je namreč trajnostna mobilnost, ki vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in druge oblike alternativne mobilnosti. Tudi s tem prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, kakovosti bivanja, zdravju in socialni pravičnosti.

Skoraj petina vseh emisij toplogrednih plinov v Sloveniji nastane v gospodinjstvih, precejšen odstotek pa tudi v prometu. Svetovni dan Zemlje je tako namenjen vsakemu izmed nas, da ozavestimo, da lahko vsak posameznik pomembno prispeva k okoljsko in podnebno bolj prijaznemu planetu s svojimi dejanji in prispeva k boljšemu jutri.

V letu 2020 smo v Sloveniji z okoljskimi davki zbrali 1,3 milijarde EUR ali za 2,6 % več kot leta 2011, za varstvo okolja smo namenili 412 milijonov EUR (46 % več). Emisije toplogrednih plinov so v tem času upadle, povečuje se število vozil na elektriko ter količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov.

Dan Zemlje po vsem svetu obeležujemo od leta 1970, leta 2009 pa je 22. april za mednarodni dan Zemlje razglasila Generalna skupščina ZN. Po podatkih svetovne mreže dneva Zemlje bo letos v aktivnostih sodelovala milijarda ljudi.

V TEŠ bomo sicer tudi v prihodnje sodelovali pri spodbudah za bolj aktiven in okolju prijazen način življenja in se vključevali v akcije, kot je npr. svetovni dan brez avtomobila.


Služba za odnose z javnostmi TEŠ

 

 

Skip to content