logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Uspešna pridobitev certifikata za standard ISO 55001 Sistem upravljanja premoženja

Uspešna pridobitev certifikata za standard ISO 55001 Sistem upravljanja premoženja

V letu 2019 je  skupina HSE začela s projektom AM – Obvladovanje premoženja (Asset Management). Projekt se je izvajal v vseh družbah skupine HSE.

Namen projekta je bila nadgraditev in sistematiziranje povezave obstoječih poslovnih procesov s procesom obvladovanja premoženja TEŠ, za želeno uravnoteženje stroškov, tveganj ter učinkovitosti in uspešnosti fizičnih premoženj v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

Na podlagi certifikacijske presoje po zahtevah standarda ISO 55001:2014, ki je v termoelektrarni potekala 10. in 11. 11. 2022 s strani SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje), je bilo 21. 11. 2022 izdano Poročilo o presoji / Audit report OSV 01362/2022, iz katerega je razvidno, da je projektna skupina pod vodstvom Mitja Tašlerja uspešno prestala presojo in  da sistem vodenja organizacije Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. ustreza zahtevam standarda ISO 55001:2014.

Skip to content