logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Vlada RS potrdila letnico 2033 za izhod iz premoga

Vlada RS potrdila letnico 2033 za izhod iz premoga

Vlada RS je na svoji seji, ki je potekala 13. januarja 2022, sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Ta določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije. Sprejem strategije je podlaga za sprejem Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, v okviru katerega bodo s strani države zagotovljeni dodatni viri in sredstva za zapiranje Premogovnika Velenje, saniranje degradiranih površin in s katerim bo prišlo do kontroliranega postopnega zapiranja ter finančno vzdržnega poslovanja Premogovnika.

Celotna slovenska energetika, ne samo Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, so pri t.i. zeleni transformaciji pred zahtevno in odgovorno nalogo. Določen datum prenehanja odkopavanja premoga, ki je obenem tudi nekakšna osnova za prehod Slovenije v brezogljično družbo, je zagotovo eden največjih izzivov, ki čaka državo. V TEŠ in HSE bomo tudi v prihodnje pri pripravi projektov, vezanih na prestrukturiranje premogovne regije aktivno sodelovali; že sedaj intenzivno pripravljamo strokovna izhodišča in tvorno sodelujemo z vsemi relevantnimi deležniki. Ohranitev energetske točke, znanje in tehnologija, ki jo imamo v Šaleški dolini, nam omogoča nadaljnji razvoj in implementacijo novih tehnologij ter s tem povezanih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Letnica 2033 ima torej pred seboj zelo jasen cilj, z njim pa so povezani številni izzivi. Odpirajo se nove priložnosti in nove razsežnosti, obetajo se nova delovna mesta in projekti, financirani s strani Evropske unije. Šaleška dolina je pomembna energetska lokacija, lokalno prebivalstvo je vajeno živeti v sožitju z energetiko, obenem pa imamo tukaj za tovrstno dejavnost tudi vsa potrebna soglasja. Takšnih lokacij v bližnji in daljni prihodnosti ne bo možno več pridobiti, zato je potrebno izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih ta ponuja.

Skip to content