logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Vodstvo TEŠ in HSE s predstavniki lokalnih občin o nadaljnjih aktivnostih za izvedbo načrtovanega projekta sosežiga

Vodstvo TEŠ in HSE s predstavniki lokalnih občin o nadaljnjih aktivnostih za izvedbo načrtovanega projekta sosežiga

Šoštanj, 8. junij 2020 – Vodstvo Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je sestalo s predstavniki občine Šoštanj, Mestne občine Velenje in občine Šmartno ob Paki. Seznanili so jih z razvojem projekta vpeljave sosežiga sekundarnega goriva SRF in predstavili izvlečke dosedanjih rezultatov ocene vplivov na okolje. Poročilo o vplivih na okolje bo predvidoma zaključeno v naslednjih nekaj tednih in uradno vloženo v postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Na sestanku sta TEŠ in HSE predstavila možne količine in zahtevano kakovost oz. tehnične specifikacije sekundarnega goriva SRF, na osnovi zakonodaje EU in Republike Slovenije izračunane mejne vrednosti emisij po predvidenem mešalnem razmerju, dosedanje rezultate modeliranja vplivov na okolico in primerjavo z obstoječimi mejnimi vrednostmi, ki veljajo za uporabo samo lignita kot primarnega goriva.

Predstavniki občine Šoštanj so na srečanju izrazili pomislek glede izvajanja sosežiga v bloku 5. Po njihovem mnenju je namreč blok 6 primernejši za tovrstno dejavnost, saj ima nameščene sodobnejše filtre in čistilne sisteme. Že v preteklosti so pomisleke glede izvajanja sosežiga v bloku 5 izrazili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč v preteklih pogovorih izpostavilo, da bi bilo sosežig primerneje izvajati zgolj v bloku 6. Slednji je namreč sodoben objekt z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Vodstvo TEŠ in HSE sta se zavezala, da bosta po dogovoru z lokalno skupnostjo in Ministrstvom za okolje in prostor, preverila tehnične in druge izvedbene možnosti sosežiga samo na bloku 6 in po možnosti pristopila k pripravi le takšne projektne dokumentacije in poročila o vplivih na okolje.

 

Skip to content