logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Vzpostavljamo informacijsko točko z informacijami o Plavajoči sončni elektrarni Družmirje

Vzpostavljamo informacijsko točko z informacijami o Plavajoči sončni elektrarni Družmirje

Šoštanj, 17. junij 2024 V okviru projekta Plavajoča sončna elektrarna (PSE) Družmirje bo s tem tednom v upravni stavbi Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) začela delovati informacijska točka.  Z njeno vzpostavitvijo želimo javnost čim bolj vključevati v projekt, informirati in odgovoriti na vse dileme ter vprašanja o PSE Družmirje.

Prvič bodo zainteresirani občani in drugi podrobnejša tehnična pojasnila in vprašanja glede načrtovane investicije lahko prejeli že v torek, 18. junija 2024, med 15. in 17. uro, in sicer v avli upravne stavbe TEŠ, na naslovu Cesta Lole Ribarja 18 v Šoštanju. Informacijska točka bo vzpostavljena enkrat mesečno, do zaključka javne pobude za državni prostorski načrt (DPN).

Poleg te točke smo vzpostavili še e-mail info@te-sostanj.si, na katerega lahko prav tako naslovite vprašanja o projektu. Vse dodatne informacije bo sicer širša javnost lahko našla tudi na posebnem zavihku PSE Družmirje na spletnih straneh TEŠ in HSE, ki bo vzpostavljen v kratkem. V času javne objave pobude za državno prostorsko načrtovanje za umeščanje PSE Družmirje, t. j. do 29. junija 2024, ima sicer javnost možnost podati pripombe in predloge, vezane na projekt PSE Družmirje, tudi na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva gp.mnvp@gov.si.

PSE Družmirje je sicer prvi pomembnejši v sklopu projektov zelenega prehoda in prestrukturiranja SAŠA regije, njegova izvedba pa je skladna tudi z vizijo razvoja mesta Šoštanj. PSE z okvirno močjo do 140 MWp in ocenjeno proizvodnjo okoli 140 GWh električne energije letno je predvidena na površini do največ polovice razpoložljive površine jezera. PSE Družmirje ne bi povzročala emisij škodljivih snovi in ne bi omejevala dostopa obale jezera. Sočasno z umeščanjem plavajoče sončne elektrarne bi se zagotovile tudi možnosti za urejanje okolice jezera za namene turizma, športa in rekreacije. Omenjeni projekt je, skupaj z drugimi projekti in upoštevajoč postopno opuščanje premoga, tudi ena od pomembnih rešitev za zagotavljanje sprejemljive cene toplotne energije v Šaleški dolini.

Služba za odnose z javnostmi TEŠ

 

Skip to content