Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Parni kotli

Parni kotli so tehnične naprave, ki služijo za pretvarjanje nakopičene energije, ki je v premogu, v prehodno - toplotno energijo. V kotlu so vzpostavljeni takšni pogoji, da se v normalnih okoliščinah odvija kontinuiran proces gorenja.

V kuriščih nastopajo različne temperaturne cone, ki jih je smiselno tako izkoristiti, da proizvedeno toplotno energijo maksimalno izkoristimo. V ta namen je krogotok vode skozi kotel speljan po ceveh tako, da voda teče in spreminja svojo smer glede na temperaturne cone v kotlu. Na mestih kjer se para dokončno pregreje, so temperature v kurišču najvišje. Za sledenje krogotoka voda - para skozi kotel, nam služi enostavna cevna shema kotla. Opis naprav in delovanje kotla nas seznanja celovito s to napravo.

Dimni plini, ki nastajajo pri izgorevanju in imajo visoke temperature, oddajajo preko cevi svojo toploto vodi. Pri dovajanju toplote se voda najprej segreje na temperaturo vrelišča, nato se upari. Z nadaljnjim dovajanjem toplote se para pregreje.

V parnih kotlih proizvajamo paro z različnimi tlaki in temperaturami odvisno od tega, zakaj je kotel zgrajen. Paro, proizvedeno v kotlu vodimo v energetski ali delovni stroj. To je lahko parna turbina, parni batni stroj ali parno kladivo. Para se pod tlakom v delovnem stroju razteza, pri čemer porablja svojo energijo, ki se spreminja v mehansko energijo. V termoelektrarnah parna turbina vrti rotor generatorja za proizvajanje električne energije.