PROIZVODNJA / Skupne naprave

Priprava vode

Osnovni podatki proizvodne enote: Enote Vrednosti
PRIPRAVA VODE
DEKARBONATIZACIJA
Sistem (reaktorji) DEMI 1 DEMI 2 DEMI 3
Zmogljivost čiščenja m3/h 850 1.000 1.200
Filtri peščeni zap. tipa peščeni otdp. tipa
Kvaliteta dekarbonatizirane vode
PH 8,5 – 8,9
DEMINERALIZACIJA
Število prog 3
Zmogljivost čiščenja m3/h 40 40 40
Kvaliteta deionata
PH 8,5
Prevodnost μS/cm 0,1 0,1 0,1

Transport premoga

Osnovni podatki proizvodne enote: Enote Vrednosti
TRANSPORT PREMOGA TP oskrba za B5 za B6
 Sistem transporta premoga
Število sistemov 2 (1,2) 2 (3,4) 2 (5,6)
Zmogljivost transportnih trakov t/h 2×1.000 2×800 2×800
Silosi premoga PE24 sistem 3,4 sistem 5,6
število silosev (bunkerji) dvojni 6 8
Kapaciteta t/h 2×1.000 6×300 8×350
Deponijski stroj  (premog) PB10 PB20
Zmogljivost odvzemanja premoga t/h 550 1.000
Zmogljivost deponiranja premoga t/h 800 1.000