Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Pridobivanje vodika in kisika

Z izgradnjo bloka 5- TEŠ so se potrebe po vodiku kot hladilnem sredstvu generatorjev še povečale, zato smo zgradili lastno vodikarno.

Vodik pridobivamo z elektrolizo kemično čiste vode, kateri je dodan kalijev hidroksid. Elektroliza se vrši v elektrolizerju, ki ga napajamo preko transformatorja (3 x 400 V~/250 V=) z enosmerno napetostjo 250 V enosmernega toka 376 A. Pridobljena plina, vodik in kisik, se ločeno zbirata vsak v svoji tlačni posodi.

V elektrolizerju proizveden vodik hranimo v tlačni posodi volumna 20 m3in tlaka 25 bar, iz katerega se lahko napajajo generatorji blokov 4, 5 in 6. Za skladiščenje vodika v jeklenkah oziroma baterijah, namenjenega za oskrbo generatorjev v času remontov vodikarne, je namenjen 150 (180) bar kompresor. Kisik, ki ga uporabljamo predvsem za lastne potrebe, hranimo v tlačni posodi volumna 10 m3in tlaka 25 bar ali pa ga vodimo po instalacijah neposredno v delavnice. Za primer skladiščenja kisika v jeklenkah oziroma baterijah je namenjen drugi 150 bar kompresor.

Zmogljivost proizvodnje vodika je 14 m3/h, čistosti 99,99 % in kisika 7 m3/h,čistosti 99,5 %. Za maksimalno čistost vodika služijo »deoxo« sušilnik, ki plin sušijo in iz njega odstranijo kisik.

Specifična poraba elektrolizerja je 4,83 kWh/Nm3 vodika.
Za proizvodnjo 1 Nm3 vodika in 0,5 Nm3 kisika, porabimo 0,9 litra kemično čiste vode.

Shema tehnološkega procesa vodikarne
Shema tehnološkega procesa vodikarne