Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Priprava tehnološke vode

Za obratovanje elektrarniških naprav (kotlov, turbin, hlajenje strojev, odplav žlindre in za čiščenje dimnih plinov), potrebujemo po kvaliteti več različnih vrst vode. Vode pripravljamo v več objektih, ki smo jih gradili vzporedno z izgradnjo proizvodnih blokov. Kvaliteto pridobljene vode merimo že v procesu pridobivanja, nadzor pa izvaja oddelek za tehnologijo vode, goriva in maziva.

Za napajanje kotlov s tehnološko vodo, iz katere dobivamo delovno paro za pogon turbin, rabimo po kvaliteti najboljšo vodo. Ta voda mora biti kemično čista, brez mineralov, elementov raznih kovin, raznih soli in silicija. Takšno kemično čisto vodo pridobivamo s čiščenjem pitne vode v objektu, imenovanem totalna demineralizacija (skrajšano DEMI). Očiščeno vodo imenujemo deionat. Kvaliteto čiščenja nadzorujemo z merjenjem prevodnosti vode in z merjenjem vsebnosti silicija.

Naše naravne vode imajo prevodnost >250 S/cm, tehnološka voda za kotle pa sme imeti prevodnost največ 0,2 S/cm. Za pridobivanje deionata imamo tri razsoljevalne proge proizvodne zmogljivosti 40 m3/h.

Kemično čiščenje vode temelji na umetnih snoveh (masah), ki imajo lastnost vezanja ionov. V naravni vodi so raztopljene različne snovi, ki tvorijo pozitivne in negativne ione, naloga teh mas je, da ione vežejo na sebe in jih tako izločijo iz vode. Vsaka čistilna proga je sestavljena najprej iz peščenega filtra za mehansko čiščenje, nato iz kationskega filtra, sledi ji CO2 odplinjalnik, nato anionski in nazadnje še mešani filter.

Pridobljeni deionat zbiramo v treh rezervoarjih, lociranih na blokih 4 , 5 in 6, z volumnom     (2 x 600 m3 in 500m3). Z deionatom polnimo sisteme voda-para in obratne hladilne sisteme. Z obratno hladilnimi sistemi hladimo razne pogonske stroje, hladilni zrak za motorje in delovna ter mazalna olja.

Druga tehnološka voda je kemično manj čista in se imenuje dekarbonatizirana voda. Surovo vodo za pridobivanje dekarbonatizirane vode zajemamo preko mehanskega čiščenja, v bazena surove vode, iz reke Pake ali Družmirskega jezera. Od tu s tlačnimi črpalkami črpamo vodo do porabnikov, to so reaktorji za pripravo dekarbonatizirane vode in odplav žlindre. To vodočistimo v objektih imenovanih dekarbonatizacija (skrajšano DEKA). Sestavljena je iz zajetja vode, črpalnice, reaktorja počasnega tipa, ki mu sledijo peščeni filtri in bazeni čiste vode.

Karbonate odstranjujemo s kemičnim postopkom v reaktorju, kjer ustvarimo pogoje za kosmičenje in posedanje snovi v vodi, dokončno pa očistimo vodo s filtriranjem v peščenih filtrih. Kvaliteto vode ugotavljamo z merjenjem ,p’ in ,m’ vrednosti. To so mere za oceno prisotnosti lužine, karbonatov in bikarbonatov v vodi, v procesu dekarbonatizacije pa nam služijo kot mera za dozacijo kemikalij. Imamo tri dekarbonatizacije, in sicer DEKA 1, za oskrbo bloka 4 , DEKA 2, za oskrbo bloka 5 in DEKA 3, za oskrbo bloka 6.  Reaktor DEKA 1 ima maksimalno zmogljivost 850 m3/h in peščene filtre zaprtega tipa 10 x 150 m3/h. Reaktor DEKA 2 ima projektirano zmogljivost 1250 m3/h in peščene filtre odprtega tipa 6 x 250 m3/h. Reaktor DEKA 3 ima projektirano zmogljivost 1200 m3/h.

Dekarbonatizirano vodo rabimo za polnjenje glavnih hladilnih sistemov za posamezne bloke ali za pridobivanje deionata, kadar zmanjka pitne vode.

Za delni in še začasni odplav žlindre ter v sili tudi pepela uporabljam surovo vodo. Zaradi novega načina odvoza žlindre, ki je pomešana s stabilizatom, se obstoječi sistem zaprtega krogotoka vode uporablja le občasno.

Naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 4 , 5 in 6 rabita vodo za pripravo pralne suspenzije. Za ta namen uporabljamo svežo dekarbonatizirano vodo ali jo jemljemo iz tlačnega voda glavnega hladilnega sistema. To odvzemanje ima za hladilni sistem istočasno funkcijo kaluženja hladilnega sistema.