Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Ravnanje s stranskimi produkti

Pri zgorevanju premogovega prahu v kotlih ostane kot stranski produkt pepel. Debelejši delci premoga zgorevajo na dnu kotla in iz njihovih ostankov nastane žlindra. Iz procesa razžveplanja dimnih plinov, kot stranski produkt, izločujemo suspenzijo mokre sadre. Po izločitvi teh ostankov iz tehnološkega procesa le-te med seboj mešamo tako, da dobimo zemeljsko vlažen material, ki ga vgrajujemo na področju sanacije rudniških ugreznin.

Pepel iz elektrofiltrov bloka 4 transportiramo s tlačnim zrakom in ga zbiramo v silosu 2000 m3, ki je postavljen nad mešalnico. Do mešalnice priteka suspenzija sadre iz rezervoarja produkta naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 4. V mešalnici sta nameščeni dve mešali, od katerih je eno v delovanju, drugo je v rezervi. Z mešalom mešamo pepel in suspenzijo sadre v primernem razmerju. Doziranje suspenzije sadre je prilagojeno z regulirnim ventilom in je odvisno od razpoložljive količine pepela. V primeru pomanjkanja pepela sadro dehidriramo na vakuumskem transportnem filtru, da uspemo ustvariti zemeljsko vlažen končni produkt, imenovan stabilizat, primeren za suhi transport. Iz mešala pada produkt na gumijasti cevni transportni trak. K stabilizatu na vmesni vsipni postaji priložimo še mleto žlindro iz bloka 4. S tem transportnim trakom sedaj vse stranske produkte transportiramo do vmesne deponije, kjer ga nalagamo na kamione. S posebej prilagojenimi težkimi kamioni jih vozimo na dokončno vgradnjo na rudniške ugreznine.

Enak sistem za pripravo in transport stabilizata deluje tudi na bloku 5. Na tem bloku prav tako primešamo k stabilizatu na cevnem gumijastem transporterju še drobno mleto žlindro. Žlindro in pepel iz vseh proizvodnih blokov in odplake od priprave voda pomešane med seboj še vedno lahko alternativno transportiramo hidravlično s specialnimi črpalkami po cevovodih na področja sanacij rudniških ugreznin.

Sistem za pripravo in transport stabilizata je enak tudi na bloku 6. Obsega naslednje sklope:

  • Transport žlindre, ki zajema transport žlindre od odžlindrovnika v kotlovnici bloka 6 do sejalno – drobilnega postrojenja za žlindro, ter samo sejanje in drobljenje, skladiščenje žlindre v silosu žlindre in doziranje na odvozni cevni gumi transporter B6.
  • Transport v lijakih elektrofiltra zbranega elektrofiltrskega pepela, ter grobega pepela iz kotlovnice do silosa pepela.
  • Sušenje ter skladiščenje sadre v silosu sadre in doziranje sadre v mešalo ali polnjenje vagonskih cistern / avtocistern za prodajo.
  • Transport sadre od silosa sadre do mešal, skladiščenje pepela, odvzem iz silosa, mešanje pepela s sadro / suspenzijo pod silosom pepela in doziranje stabilizata na odvozni cevni gumi transporter B6.
  • Transport žlindre in stabilizata od silosov do vmesne deponije s cevnim gumi transporterjem.