Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Transport premoga

Glavno energetsko gorivo za pridobivanje električne in toplotne energije v TE Šoštanj je lignit iz Premogovnika Velenje.

Izkopani premog je potrebno po izkopu pripeljati v silose, imenovane kotlovski bunkerji premoga. Premog transportiramo do TEŠ s transportnimi trakovi. Zaradi nemogoče uskladitve med izkopom in porabo premoga, je na poti do kotlovskih bunkerjev še deponija. Na deponijo odlagamo višek izkopanega premoga, ali pa ga iz nje po potrebi jemljemo. Odlaganje in jemanje premoga iz deponije omogočajo trije prekladalni stroji. Ti imajo funkcijo delnega ali celotnega odlaganja ter delnega ali celotnega jemanja količine premoga. Na poti do elektrarne so še vmesni bunkerji za razdeljevanja premoga za posamezne bloke.

Zaradi velike dolžine transportne poti in tudi zaradi spreminjanja njene smeri, je transport razdeljen na več zaporednih trakov. Na mestih končanja in začetka drugega traku so presipna mesta. Ves transport premoga je zgrajen z 100 % rezervo kar pomeni, da sta dve vzporedni progi enakovrednih trakov. Podvojeno je tudi elektroenergetsko napajanje pogonov, ki jih lahko zaradi večje zanesljivosti upravljamo na tri načine.

Vodenje transporta premoga je računalniško in poteka popolnoma avtomatizirano iz komandnega prostora. Lahko ga upravljamo tudi z upravljalnimi paneli na kotlovskih bunkerjih posameznih blokov, v sili pa ročno lokalno na mestu pri pogonu.

Za potrebe bloka 6 so se obstoječi sistemi dogradili z novimi trakovi. Zmogljivost posameznega traku je 800 t/h. Na vsak blok potuje sistem dveh trakov, kateri je eden pri normalnih pogojih obratovanja v 100 % rezervi.  Bloka 4 in 5 imata vsak po 6 kotlovskih bunkerjev, medtem ko jih ima blok 6, 8 kotlovskih bunkerjev.  Zaloge premoga v kotlovskih bunkerjih zadostujejo optimalno za 6-8 urno obratovanje.

Shema transporta premoga