Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Termoelektrarna Šoštanj

Termoelektrarna Šoštanj je družba z omejeno odgovornostjo, v kateri je edini družbenik Holding Slovenske elektrarne. Družbo vodita generalni direktor in direktor.

Pretežna dejavnost je proizvodnja elektrike in toplote za daljinsko ogrevanje.

Z inštalirano močjo 1029 MW proizvedemo povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokrivamo preko polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja električne energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne energije, za daljinsko ogrevanje Šaleške doline, znaša 300 - 350 GWh. Za omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije porabimo med 3,5 in 3,8 milijonov ton premoga.

Rezultate obratovalne pripravljenosti naših blokov lahko primerjamo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami.