Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Kotel bloka 6

Kotel bloka 6 je superkritični Bensonov enocevni parni kotel stolpne izvedbe, z enkratnim ponovnim pregrevanjem pare. Kotel obratuje po principu enkratnega prisilnega obtoka, v nadkritičnih razmerah in pri drsnem tlaku. Kotel je visok 126m in je skupaj s pripadajočo opremo v celoti zaprt in s tem toplotno ter zvočno izoliran. Notranji presek kotla je 19,32 x 19,32 m. Zunanji presek kotlovnice je 79m x 68m.

Primarno gorivo kotla bloka 6 je lignit iz Premogovnika Velenje. Za zagon kotla pa se uporablja tudi lahko kurilno olje.

Blok 6 je dimenzioniran na 660MWel, parametri pare dobljene iz kotla pri polni moči pa so sledeči:

Vosokotlačni del kotla Srednjetlačni del kotla
Projektni tlak 317,0 bar (vstopni) Projektni tlak 60,7 bar (vstopni)
Pretok pare 420,74 kg/s Pretok pare 364,01 kg/s
Izstopni tlak 283,8 bar Izstopni tlak 59,2 bar
Izstopna temperatura 603,2oC Vstopna temperatura 360,8oC
Tlačni padec ≤ 40 bar Izstopna temperatura 611,0oC
Temp. napajalne vode 290,0 oC Tlačni padec ≤ 40 bar

Pomožna oprema kotla, ki se nahaja v kotlovnici:

  • 8 mlinov z gorilniki na premogov prah, kotlovskimi bunkerji in dodelilniki premoga. Za doseganje polne moči kotla je dovolj 7 mlinov, tako da je eden vedno v rezervi in se lahko na njem vršijo vzdrževalna dela.
  • Obtočna črpalka obratuje v času zagona kotla do (ali pri) minimalni moči bloka (do 46% nazivne moči bloka), potem se zaustavi in času obratovanja ni potrebna.
  • Dva ventilatorja vleka, potiskata ohlajene dimne pline proti razžvepljevalni napravi.
  • Dva ventilatorja podpiha, ki potiskata sveži zgorevalni zrak v kotel.
  • Sistem parnih izpihovalnikov in vodnih topov za čiščenje kotlovskih površin.
  • Zagonske armature in posode. Vloge zagonskih armatur so lahko, zaporne, regulirne, kontrolne in varnostne.
  • Sistem za regulacijo temperature pare, ki se sestoji iz vbrizgalnih hladilnikov in pripadajočih vbrizgalnih ventilov.
  • Elektrofilter, ki služi za odpraševanje dimnih plinov.
  • Dogorevalna rešetka z iznašalnikom žlindre služi za dogorevanje neizgorelih delčkov premogovega prahu, ki so padli nanjo in transport žlindre iz kotla.
  • Oljni gorilniki služijo za zagon kotla do pogojev, ko lahko vklopimo prašno kurjavo.

Aktivni del kotla ima obliko prizme, ki je spodaj zožena v tako imenovani lijak kotla, na dnu katerega je dvojna dogorevalna rešetka. Stene kotla so v plinotesno membrano zvarjene cevi uparjalnika. Te cevi so spiralno navite po obodu kotla do kote +52,200 m in predstavljajo izgorevalno komoro kotla. Sledijo si cevne pregrevalne površine in sicer v sledečem zaporedju: pregrevalnik sveže pare 1 (SH1) z nosilnimi cevmi, končni pregrevalnik sveže pare 3 (SH3), končni pregrevalnik ponovno pregrete pare 2 (RH2), pregrevalnik sveže pare 2 (SH2), ponovni pregrevalnik sveže pare 1 (RH1), grelnik vode 2 (ECO2). V kanalu dimnih plinov pa se nahajata DENOX naprava (služi nižanju NOx), za njim pa grelnik vode 1 (ECO1).

Krogotok voda para v kotlu bloka 6:

Napajalne črpalke črpajo napajalno vodo iz napajalnega rezervoarja in jo potiskajo preko toplotnih predgrelnikov v ECO 1 in potem ECO 2 kjer se vodi dvigne temperatura iz 290oC na 360oC. Potem vroča voda potuje v uparjalnik, kjer pride do uparjanja. V hidrociklonih se ločujeta voda in para, pri čemer se voda vrača nazaj v obtok, para pa potuje v pregrevalnik pare 1. Vloga pregrevalnika 1 je uparjanje vode, ki je prišla s paro vanj in pregrevanje pare. Temperatura pregrete pare iz pregrevalnika 1 je 535 oC. Sledi dodatno pregrevanje pare, najprej v pregravalniku 2 in v končnem pregrevalniku 3 kjer dosežemo končno temperaturo 603,2 oC. Za zagotavljanje konstantne temperature msveže pare skrbijo vbrizgovalni hladilniki, ki se nahajajo na veznih vodih med pregrevalnikom SH1 in SH2 ter SH2 in SH3. Za vzdrževanje konstantnega tlaka so zadolžene 4 varnostno reducirne postaje, ki v primeru porasta tlaka razbremenjujejo v srednje tlačni del kotla. Sveža para iz končnega pregrevalnika SH3 potuje do VT dela turbine kjer odda svojo energijo. Pri transformaciji toplotne energije v vrtilno, sveži pari padeta tlak in temperatura. Preko cevovodov hladnega vmesnega pregrevanja se suha para vrača v srednjetlačni del kotla, kjer se ji v pregrevalnikih RH 1 in RH 2 ponovno dvigne notranja energija na račun dviga temperature na 611 oC. Tako ponovno pregreta para potuje v srednjetlačni del turbine in se ne vrača v kotel, ampak odda preostalo energijo še na nizkotlačnem delu turbine in v kondenzatorju kondezira v vodo, ki jo kondenčne črpalke potiskajo preko nizkotlačnih grelnikov ponovno v napajalni rezervoar.

Kotel bloka 6 z grelniki vode in pregrevalniki pare