Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Tabela tehničnih podatkov za blok 6

Osnovni podatki enote:
Moč (generator) MW 600
Lastna raba MW 57,7
Moč na pragu MW 542,3
Spec. Poraba-garantirana vrednost kJ/kWh 8441
Sveža para kg/s 420,7
bar/°C 275/600
Ponovno pregreta para bar/°C 56/610
Temperatura napajalne vode °C 290
Tlak kondenzacije mbar 42
Temperatura dimnih plinov na izstopu iz kotla °C 145
Področje moči obratovanja % 42-100
Sprememba obtežbe MW/min 10
Gorivo: Lignit Premogovnik Velenje
Masni tok t/h 438
Kurilnost kJ/kg 10.470
Pepel % 16,7
Vlaga % 37,5
Žveplo % 1,41
Emisije:
SOx mg/nm3 < 100
NOx mg/nm3 < 150
CO mg/nm3 < 250
Prah mg/nm3 < 20
CO2 (100 % moč) t/h 473,8
Hrup dB(A) < 48 / na meji TE
Kotel Benson, stolpne izvedbe
Turbina tridelna, z enojnim ponovnim pregrevanjem
Število regenerativnih grelnikov 9+1
Daljinsko ogrevanje inštalirano 120 MW
povprečno pozimi 80 MW
povprečno poleti 30 MW
Generator hlajen z vodo/vodikom 727 MVA
Blok transformator 21/400±8x1,25 % 710 kV MVA
Napajalne črpalke 3 x 50 %, elektromotorni pogon
Kurjava prašna, tangencialna, NOx optimirani gorilniki
Vžigna kurjava kurilno olje
Mlini za premog - ventilatorski mlini 8 x N250 (1 x rezerva)
Čiščenje dimnih plinov SCR-DeNOX, elektrofilter, mokro pranje DeSOx
Odvod dimnih plinov nedogreti v hladilni stolp
Hladilni sistem hladilni stolp z naravnim vlekom
Priprava hladilne vode dekarbonatizacija, lamelni reaktor
Obdelava produktov predelava v stabilizat za sanacijo rudarskih ugreznin
prodaja sadre in pepela (do 50 % količine)
KOTLOVSKO POSTROJENJE
Pretok sveže pare kg/s 420,7
Tlak sveže pare bar 275
Temperatura sveže pare °C 600
Tlak ponovno pregrete pare bar 56
Temperatura ponovno pregrete pare °C 610
Temperatura napajalne vode v kotel °C 290
GENERATOR
Nazivna moč 727 MVA
Nazivna delovna moč 618 MW
Frekvenca 50 Hz
Nazivni cos (φ) 0,85
nazivna napetost 21 kV
nazivni vrtljaji 3000
VHODNI PODATKI
Moč na generatorju 600 MW
Lastna raba 56,3 MW
Teoretična moč na pragu 543,7 MW
Specifična poraba 8.441 kJ/kWh
Kurilnost premoga (garancijski premog) 10,47 MJ/kg