logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ RAZPIS ŠTIPENDIJ

RAZPIS ŠTIPENDIJ

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. študijskem letu 2019/2020

RAZPISUJE DVE KADROVSKI ŠTIPENDIJI

za študente I. ali II. bolonjske stopnje strojne, elektro ali druge ustrezne tehnične smeri zaključenim najmanj prvim letnikom študija.

 

Prijavi priložite:

– motivacijsko pismo in življenjepis s kontaktnimi podatki,

– potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/2020,

– potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo števila predpisanih in že opravljenih izpitov,

– morebitna priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju in obšolskih dejavnostih.

 

Izbira kandidatov:

Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli kandidati višjih letnikov z boljšim učnim uspehom in aktivnim sodelovanjem pri raznih projektih ter šolskih in obšolskih dejavnostih.

 

Prijave pošljite na naslov:

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.

Kadrovska služba

Cesta Lole Ribarja 18

3325 Šoštanj

 

Rok za prijavo:

Rok za prijavo na razpis je 15. 10. 2019.

 

Obvestilo o izbiri kandidatov:

Prijavljene kandidate bomo o zaključku postopka oz. izbiri kandidatov obvestili najkasneje do 30.11.2019.

Skip to content