Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Tudi sežig biomase bo v Termoelektrarni Šoštanj pripomogel k izpolnjevanju zahtev EU

25. 2. 2008
Tudi sežig biomase bo v Termoelektrarni Šoštanj pripomogel k izpolnjevanju zahtev EU

Evropska unija je pred nedavnim sprejela pomembne  odločitve, ki so povezane z zmanjšanjem emisije toplogrednih plinov. Tako naj bi do leta 2020 povečali delež obnovljivih virov v proizvodnji električne energije kar na dvajset odstotkov.
Ne glede na to, da je TEŠ energetski objekt, ki pridobiva električno energijo iz fosilnega goriva, si ves čas prizadeva za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.  V okviru tega vodi aktivnosti za postavitev novega bloka 6 z najsodobnejšo premogovo tehnologijo, ki bo nadomestil stare in ekološko nesprejemljive bloke. S postavitvijo nove plinske tehnologije na bloku 5 pa bomo zmanjšali emisije CO2 skoraj za 18 odstotkov na kilovatno uro.

V okviru teh prizadevanj, pa si je termoelektrarna pridobila tudi status kvalificiranega proizvajalca električne energije z odobreno proizvedeno  količino 125.496.960 KWh električne energije za kurjenje biomase.  Tako bo v enem letu možno uporabiti 1.409.061,37 GJ za proizvodnjo 125,5 GWh električne energije.
Sicer pa bo s sežigom lesne biomase izpust CO2 v ozračje nižji za 147.951 ton, s čimer pa se bo zmanjšala tudi proizvodnja CO2  za 2,3 odstotkov.

Torej bo tudi sežig lesne biomase v TEŠ- u    pripomogel k izpolnjevanju zahtev EU v zvezi z emisijami toplogrednih plinov in količino primarne energije iz obnovljivih virov energije.