Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Termoelektrarna Šoštanj skrbi za čisto okolje

3. 3. 2008
Termoelektrarna Šoštanj skrbi za čisto okolje

Z načrtovanim šestim blokom, ki bo nadomestil  stare, manj učinkovite termoenergetske  bloke, bo s  sodobnimi napravami  Termoelektrarna Šoštanj zmanjšala izpuste ogljikovega dioksida v ozračje  kar za 30 odstotkov, saj bo z izgradnjo bloka 6 potrebovala 30 odstotkov manj premoga. Izračuni kažejo tudi na to, da bo za polovico manj izpustov žveplovega dioksida, zmanjšala se bo tudi prašnost okolice na zakonski minimum in  znižala stopnja hrupa za okoli 50 odstotkov. Sicer pa v termoelektrarni vzorno skrbimo tudi za  obstoječe naprave, ki so polno izkoriščene, ampak že zastarele.