Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Razpis štipendij

3. 10. 2019

Termoelektrarni Šoštanj d.o.o. v študijskem letu 2019/2020

RAZPISUJE

DVE KADROVSKI ŠTIPENDIJI

za študente I. ali II. bolonjske stopnje strojne, elektro ali druge ustrezne tehnične smeri z zaključenim najmanj prvim letnikom študija.

Prijavi priložite:

- motivacijsko pismo in življenjepis s kontaktnimi podatki,

- potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/2020,

- potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo števila predpisanih in že opravljenih izpitov,

- morebitna priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju in obšolskih dejavnostih.

Izbira kandidatov:

Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli kandidati višjih letnikov z boljšim učnim uspehom in aktivnim sodelovanjem pri raznih projektih ter šolskih in obšolskih dejavnostih.

Prijave pošljite na naslov:

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.

Kadrovska služba

Cesta Lole Ribarja 18

3325 Šoštanj

Rok za prijavo:

Rok za prijavo na razpis je 15. 10. 2019.

Obvestilo o izbiri kandidatov:

Prijavljene kandidate bomo o zaključku postopka oz. izbiri kandidatov obvestili najkasneje do 30.11.2019.