Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Naravno okolje

V Termoelektrarni Šoštanj verjamemo v sožitje  proizvodnje in narave, zato stalno izboljšujemo naš odnosa do okolja. Aktivna skrb za okolje in izboljšanje njegovega stanja je temeljna sestavina vseh naših dokumentov in dejanja.

S pridobivanjem električne energije vplivamo na naravno okolje, vendar si prizadevamo svoja bremena v okolju nenehno zmanjševati. Zato v okviru letnih načrtov, ciljev in programov dopolnjujemo začete dejavnosti in se lotevamo novih projektov za trajnostno izboljšanje stanja. Vplive na okolje spremljamo z monitoringi, ki potekajo v skladu z zakonskimi zahtevami in tudi širše; meritve izvajajo pooblaščene zunanje organizacije. Rezultate letnih meritev predstavljamo v poročilih, ki jih posredujemo pristojnim organom in ustanovam.

Z redno procesno kontrolo spremljamo učinkovitost vseh tehnologij, ki so povezane z okoljem. Prav tako spremljamo porabo naravnih virov. Podatke statistično obdelamo in objavimo v poročilih, ki nam služijo za določanje ciljev ter pripravo programov in ukrepov za izboljšanje stanja okolja.