Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Globalno segrevanje in CO2

Zavedamo se naše odgovornosti pri preprečevanju klimatskih sprememb, zato želimo emisije CO2 močno zmanjšati. Leta 2008 sta začeli obratovati plinski enoti skupne moči 84 MW. Z izkoriščanjem toplote izpušnih plinov turbin se je izboljšal izkoristek obstoječih velikih blokov in posledično zmanjšala emisija CO2 na enoto proizvedene električne energije. Načrtovani blok 6 bo za eno kWh v zrak izpustil približno 0,85 kg CO2, obstoječe naprave pa ga izpuščajo okrog 1,2 kg. Tako se prvič v zgodovini obratovanja elektrarne znatno zmanjšujejo tudi emisije tega plina, kar pomeni odgovoren odnos ne samo do lokalnega ampak tudi do širšega okolja. Kljub temu, da je TEŠ največji termoenergetski objekt v Sloveniji, ki uporablja fosilno gorivo, si je konec preteklega leta pridobil status kvalificiranega proizvajalca za sosežig lesne biomase, kar zopet pomeni zmanjšane izpuste CO2.