Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Trajnostni razvoj

V Termoelektrarni Šoštanj želimo električno energijo proizvajati  v skladu z načeli trajnostnega razvoja, kar med drugim pomeni uporabo sodobne tehnologije z visokim izkoristkom energenta,  zanesljivost oskrbe z električno energijo ob njeni sprejemljivi ceni, čim manjše onesnaževanje okolja ob nizki ravni hrupa. V naslednjih letih bo razvoj TEŠ zaznamovalo približevanje načelom trajnostnega razvoja. Pri dejavnosti, kakršna je pridobivanje elektrike iz fosilnih virov, trajnosti seveda ne moremo doseči, lahko pa se ji bolj približamo.

Vodstvo šoštanjske elektrarne vidi TEŠ kot enega najpomembnejših stebrov trajnostnega razvoja Šaleške doline z vidika tehnoloških in ekonomskih kazalcev, skrbi za socialno stabilnost in položaj zaposlenih ter za širši družbeni razvoj regije. Približevanje načelom trajnostnega razvoja razumejo kot svoje poslanstvo in obvezo.