Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Okoljsko izobraževanje

Prizadevamo si, da z izobraževanjem, informiranjem in osveščanjem vplivamo na zaposlene tako, da je delovanje vsakega posameznika v prid varovanju okolja. Do aktualnih vsebin (okoljski vidiki, okoljski cilji in programi, register zakonodaje), ki jih objavljamo in redno usklajujemo na intranetnih straneh, lahko dostopajo vsi zaposleni. Vključujemo se tudi v širša prizadevanja za čisto in zdravo okolje ter sodelujemo z različnimi izobraževalnimi ustanovami. Od leta 1994 podpiramo vzgojno-izobraževalne okoljske programe, v katere so vključeni osnovnošolci iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, od leta 1998 dalje  pa tudi projekt inštituta ERICo Okoljski promocijsko-izobraževalni center. V okviru programa, ki ga vsako leto obišče preko 10.000 učencev, dijakov in študentov, se obiskovalci seznanijo s postopkom pridobivanja električne energije iz premoga, s posledicami tega pridobivanja in z okoljskimi projekti ter uspehi ekološke sanacije. Prav tako imamo v elektrarni za tiste, ki si želijo informacij o našem delovanju, za oglede odprta vrata.