Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

TEŠ danes

Termoelektrarna Šoštanj je družba z omejeno odgovornostjo, v kateri je edini družbenik Holding Slovenske elektrarne. Družbo vodi direktor.

Pretežna dejavnost je proizvodnja elektrike in toplote za daljinsko ogrevanje.

Z inštalirano močjo 1029 MW proizvedemo povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokrivamo preko polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja električne energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne energije, za daljinsko ogrevanje Šaleške doline, znaša  300 - 350 GWh. Za omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije porabimo med 3,5 in 3,8 milijonov ton premoga.

Rezultate obratovalne pripravljenosti naših blokov lahko primerjamo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami.

Blok Nazivna moč generatorja
Blok 1 Trajno zaustavljen 31.marca 2010
Blok 2 Trajno zaustavljen leta 2008
Blok 3 Trajno zaustavljen leta 2014
Blok 4 Trajno zaustavljen 6. julija 2018
Blok 5 345 MW
Blok 6 600 MW
Plinske enote 2 x 42 MW