Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Zgodovina

Gradnja

Odločitev o gradnji Termoelektrarne Šoštanj je bila sprejeta leta 1946. Pogojevale so jo velike potrebe po električni energiji ter velika ležišča premoga v Šaleški dolini.

Z gradnjo smo pričeli leta 1947 in jo zaradi določenih zapletov nadaljevali pet let kasneje.  Leta 1956 smo končali gradnjo dveh blokov, vsakega z močjo 30 MW. Leta 1960 je bil zgrajen blok 3 z močjo 75 MW in leta 1973 je pričel proizvajati električno energijo blok 4 z močjo 275 MW.

Ker se je energetski položaj Slovenije hitro slabšal in je premog postajal vse pomembnejši energetski vir, je bil že leta 1973 izveden razpis za gradnjo naslednjega bloka z močjo 345 MW. Na njem so sodelovala vsa pomembnejša svetovna podjetja za proizvodnjo termo energetskih blokov. Temeljni kamen je bil položen 1. februarja 1975, takoj zatem pa so se začela gradbena dela. Montaža opreme je bila na višku leta 1976, končana pa naslednje leto, ko so bili opravljeni vsi potrebni preizkusi za obratovanje. Prva sinhronizacija  bloka je bila 25. septembra 1977, 27. januarja 1978 pa je pričel blok redno obratovati. Skupna instalirana moč TEŠ je tako narasla na 755 MW in predstavlja največji elektroenergetski objekt v Sloveniji. Skladno z izgradnjo je bila vgrajena tudi najmodernejša oprema v Evropi. V letu 2008 sta z obratovanjem pričeli dve plinski enoti, vsaka z nazivno močjo generatorja 42 MW, istega leta pa je bil trajno zaustavljen Blok 2, leta 2010 pa tudi Blok 1.   

Odločitev o gradnji 600 MW bloka 6 je bila sprejeta leta 2004, je iz ekološkega vidika pomenila nadaljevanje ekološke sanacije, ki smo jo z veliko skrbjo za okolje pričeli že v letu 1983. Namen Bloka 6 je postopno nadomeščanje tehnološko zastarelih in ekonomsko nerentabilnih blokov 1, 2, 3, in 4. Blok 6 za enako količino proizvedene energije porabi približno za 30 odstotkov manj premoga, zato so tudi skupne emisije v okolje bistveno nižje in pri enaki količini proizvedene energije emitira v okolje za 30 odstotkov manj CO2kot ostali bloki Termoelektrarne Šoštanj. Z izgradnjo nadomestnega Bloka 6, ki je s poskusnim obratovanjem začel junija 2015, smo zmanjšali stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšali kakovost in energetsko učinkovitost ter omogočil elektrarni doseganje skladnosti z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT). 

Zgodovinski mejniki v razvoju

Začetek gradnje
Začetek gradnje
TEŠ leta 1957
TEŠ leta 1957

31. december 1946: odločitev o gradnji Termoelektrarne v Šoštanju
1. januar 1954: izvršni svet Ljudske republike Slovenije ustanovi novo investicijsko podjetje, Termoelektrarno Šoštanj v gradnji
16. maj 1956: obratovanje 1. bloka: 30 MW
31. avgust 1956: obratovanje 2. bloka: 30 MW
25. november 1960: obratovanje 3. bloka: 75 MW
10. maj 1972: obratovanje 4. bloka: 275 MW
25. september 1977: obratovanje 5. bloka: 345 MW
1984. leta: uresničili projekt zaprtega krogotoka izcednih voda iz deponije pepela
1987. leta: začeli uresničevati ekološko sanacijski program
29. marec 1995: zgradili čistilno napravo bloka 4
5. april  2000: prejeli certifikat vodenja kakovosti 9001
27. december 2000: zgradili čistilno napravo bloka 5
26. julij 2001: postali ena izmed družb Holdinga Slovenske elektrarne
25. februar 2003: prejeli certifikat vodenja kakovosti 14001
11. junij 2004: sprejem Razvojnega načrta na skupščini TEŠ
14. oktober 2004: pričeli z uresničevanjem razvojnega načrta TEŠ-a do 2011. leta in podpisali pogodbo s Siemensom za posodobitev termoelektrarne
13. maj 2005: prejeli certifikat vodenja kakovosti 18001
16. maj 2006: 50 let delovanja Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.
4. oktobra 2007: podpisali za 350 milijonov EUR vredno posojilno pogodbo za gradnjo 600 MW bloka 6 s parno turbino
11. november 2007: pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za blok 6
15. april 2008: uspešno sinhronizirali generator prve 42 MW plinske enote
27. junij 2008: podpis pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme Bloka 6
9. maj 2008: slavnostna otvoritev prve 42 MW plinske enote
3. septemeber 2008: uspešno sinhroniziran generator druge 42 MW plinske enote
2008: trajna zaustavitev 30 MW bloka 2
22. junij 2009: podpis pogodbe za izgradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6
3. december 2009: začetek veljavnosti pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme Bloka 6
31. marec 2010: trajna zaustavitev 30 MW bloka 1
16. februar 2010: podpis pogodbe za izgradnjo hladilnega sistema Bloka 6
april 2010: podpis kreditnih pogodb z EIB za 440 mio EUR in 110 mio EUR
16. februar 2011: pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za Blok 6
17. marec 2011: pridobljeno gradbeno dovoljenje za GTO in hladilni sistem Bloka 6
20. april 2011: začetek gradbenih del na objektih Bloka 6
15. februar 2012: začetek montažnih del jeklene konstrukcije kotla Bloka 6
28. maj 2012: soglasje za priključitev Bloka 6 na 400 kV prenosno omrežje
15. avgust 2012: začetek montaže tlačne opreme kolta Bloka 6
4. marec 2013: začetek montaže strojnice Bloka 6
29. november 2013: začetek tlačnih preizkusov na GTO Bloka 6
23. julija 2014: prva zakuritev kotla Bloka 6
17. september 2014: prvi natok pare na turbino Bloka 6
24. september 2014: prva sinhronizacija Bloka 6 z elektro-energetskim omrežjem
21. oktobra 2014: Blok 6 je prvič dosegel obratovanje z nazivno močjo 600 MW
27. maja 2015: izdana odločba za poskusno obratovanje Bloka 6
11. junija 2015: začetek enoletnega poskusnega obratovanja Bloka 6
29. februar 2016: veljavno dovoljenje za nadaljevanje obratovanja bloka 4 v skupnem času 17500 obratovalnih ur do 31.12.2023; izdal ARSO
13. april 2016: v TEŠ-u dosegli proizvodnjo 1000GWh; za lažjo predstavo: to je 1 milijarda kWh, za kar smo porabili 767.000 ton premoga iz Premogovnika Velenje
16. maj 2016: šest desetletij največjega proizvajalca električne energije iz premoga v Sloveniji in šestdeset let zanesljive proizvodnje električne energije
9. junij 2016: Termoelektrarna Šoštanj pridobila uporabno dovoljenje za šesti blok
2. november 2016: mesečni rekord proizvodnje smo v TEŠu dosegli z 475 GWh električne energije (jul/2015 443 GWh oz. jul/2016 439 GWh)
22. november 2016: od ARSO pridobili dovoljenje za obratovanje plinske turbine PT51 na ELKO do 500 ur na leto
21. december 2016: dnevni rekord proizvodnje električne energije v vsej svoji 60 letni zgodovini obratovanja, in sicer 18.582.503 KWh, za kar se je znova pokazalo, kako pomemben je za pokrivanje potreb po električni energiji termoenergetski vir, ki obratuje zanesljivo, ne glede na zunanje dejavnike
3. januar 2017: izjemen letni rekord, proizvodnja električne energije TEŠ v letu 2016 je bila: 4.120 GWh. Zadnji letni proizvodni rekord je iz leta 1983, in sicer 4.077 GWh
3. julij 2018: zaključen prvi redni remont bloka 6
6. julij 2018: zaradi izteka življenjske dobe dokončno ustavili blok 4 z 275 MW, ki je uspešno obratoval kar 46 let
16. avgust 2018:  Blok 5 znova začel pošiljati električno energijo v slovensko omrežje po slabih treh letih in zaključeni ekološki sanaciji

6. septembra 2018 je bila proizvedena rekordna dnevna proizvodnja električne energije TEŠ na obeh premogovnih blokih, in sicer: blok 6 = 12.229.355 kWh in blok 5 = 6.582.018 kWh. Skupaj = 18.811.373 kWh